Toegankelijkheid

Vrachtwagenheffing.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken.
Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is?
Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle groepen in de samenleving beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

  • Toegankelijkheid ‘by design’: toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.
  • Raadpleeg de toegankelijkheidsverklaring van deze website in het register van toegankelijkheidsverklaringen via https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register. 

Problemen met toegankelijkheid melden?

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan op deze website? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via onderstaand contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.