Programma Vrachtwagenheffing

Animatie over vrachtwagenheffing

Animatiefilmpje over de werking van vrachtwagenheffing.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de invoering van Vrachtwagenheffing.
Onze buurlanden hebben dit al.
Met de vrachtwagenheffing gaat het binnenlandse....
en buitenlandse vrachtverkeer meer betalen naar gebruik van de weg dan nu.
Hoe kan dit systeem straks gaan werken?
Net als bijvoorbeeld in België en Duitsland...werkt de vrachtwagenheffing
via een kastje in het voertuig- een zogenaamde on-board unit.
Deze wordt verstrekt door dienstverleners. 
De Nederlandse overheid wil zoveel
mogelijk gebruikmaken van kastjes die elders al werken.
Zo kun je met één kastje...door meerdere landen rijden.
Het kastje maakt tijdens de rit verbinding met het satellietsysteem.
Op basis hiervan wordt bepaald...
hoeveel kilometers zijn gereden op heffingswegen...en wordt er gefactureerd.
De milieueigenschappen...en het gewicht van de vrachtwagen maken hierbij verschil:
hoe schoner of lichter de wagen, hoe lager de heffing.
De gegevens in de on-board unit worden beveiligd.
Zo is de privacy van de bestuurder beschermd.
De overheid controleert binnenlandse en buitenlandse voertuigen.
Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een boete.
De inkomsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar de vervoerssector.
Via verlaging van de motorrijtuigenbelasting...
en voor een belangrijk deel via middelen voor verduurzaming en innovatie.
Zo stimuleert de Vrachtwagenheffing een concurrerende, innovatieve, en schone vervoerssector...
en draagt substantieel bij aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en aan de reductie van stikstofuitstoot.

Meer informatie?

Voor vragen over het Programma Vrachtwagenheffing kunt u een bericht sturen naar vrachtwagenheffing@minienw.nl.