Terugsluis

In het regeerakkoord is afgesproken dat de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd naar innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

Innovatie en verduurzaming van de transportsector

De terugsluis wordt gerealiseerd door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor innovatie en verduurzaming. De maatregelen dragen daarmee bij aan de landelijke klimaatdoelstelling. Ook wordt het vervoerssysteem schoner, slimmer en duurzamer.

Invulling terugsluis samen met de sector

In de komende periode wordt bekeken welke ideeën en aandachtsgebieden nuttig en nodig zijn voor het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector en welke randvoorwaarden daarbij gesteld kunnen worden.