Vrachtwagenheffing

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet (Rutte III) in navolging van de ons omringende landen zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing invoert. Hierdoor gaat het binnenlands en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg per gereden kilometer.

Netto-opbrengst heffing teruggesluisd naar transportsector

Om betalen per gereden kilometer mogelijk te maken, wijzigt het systeem van een vaste belasting naar een variabele heffing. Door deze vrachtwagenheffing gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens omlaag en vervalt het Eurovignet. Het vrachtverkeer gaat met deze heffing meer dan nu betalen voor het gebruik van de weg.

De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd door investeringen in innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Daarmee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige Nederlandse transportsector.

Invoering gepland in 2023

In 2018 is het beleidskader vrachtwagenheffing ontwikkeld dat op 9 november 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dit kader is de basis voor de wetgeving en de aanbesteding. Het conceptwetsvoorstel werd via internet ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden en algemeen publiek. Iedereen die dat wilde, kon hierop reageren. De daadwerkelijke invoering van de vrachtwagenheffing staat voor 2023 gepland.

De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector