Vrachtwagenheffing

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet (Rutte III) in navolging van de ons omringende landen zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing invoert. Hierdoor betaalt het binnen- en buitenlands vrachtverkeer voor het gebruik van de weg.

Inkomsten heffing teruggesluisd naar transportsector

De inkomsten uit de heffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens en gelden voor innovatie en verduurzaming.

Invoering gepland in 2023

In 2018 is het beleidskader vrachtwagenheffing ontwikkeld dat op 9 november 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dit kader is de basis voor de wetgeving en de aanbesteding. Het conceptwetsvoorstel werd via internet ter consultatie voorgelegd aan belanghebbenden en algemeen publiek. Iedereen die dat wilde, kon hierop reageren. De daadwerkelijke invoering van de vrachtwagenheffing staat voor 2023 gepland.

De inkomsten uit de vrachtwagenheffing zullen worden teruggesluisd naar de vervoerssector