Programmaplanning

Door het kabinet Rutte III is gevraagd om een zo spoedig mogelijke invoering van de vrachtwagenheffing, die geldt voor zowel binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens. Daarom werkt het programma aan de hand van een strakke planning en wordt er gelijktijdig aan de verschillende projecten gewerkt. De kennis en ervaring van andere Europese landen waar al een vrachtwagenheffing is ingevoerd, zoals België en Duitsland, wordt zoveel mogelijk benut.

Zo spoedig én zo zorgvuldig mogelijk

De snelheid van invoering mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de voorbereiding, realisatie en implementatie van de vrachtwagenheffing wordt georganiseerd. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de volgende onderdelen binnen de projecten: 

  • de wet- en regelgeving,
  • de systeemontwikkeling en –implementatie,
  • de innovatie en verduurzaming van de vervoerssector en
  • de fysieke uitvoering van de vrachtwagenheffing.

Dit werken in parallelle sporen brengt onderlinge afhankelijkheden met zich mee. Daardoor is regelmatige afstemming en eventuele bijstelling van ambities onvermijdelijk.

Planning Programma VrachtwagenheffingDit is een voorlopige planning die gedurende de looptijd van het programma regelmatig wordt bijgesteld.