Planning

Door het parlement is gevraagd om een spoedige invoering. Daarom werkt het programma aan de hand van een strakke planning. Waar mogelijk wordt de ontwikkelde kennis en ervaring uit andere Europese landen, waar al een vrachtwagenheffing is ingevoerd, door het programma benut.

Vier fasen

In 2018 is door project Beleid & Juridisch Kader het beleidskader ontwikkeld dat op 9 november 2018 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Dit kader is ook de basis voor de wetgeving en de aanbesteding.

Wetsvoorstel en consultatie in 2019

Het conceptwetsvoorstel werd in de zomer van 2019 middels een internetconsultatie voorgelegd aan belanghebbenden en algemeen publiek.

Planning van het programma vrachtwagenheffing: vier fasen