Programmaplanning

Het kabinet-Rutte III heeft in het regeerakkoord van 2017 de ambitie opgenomen om zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing in te voeren, die geldt voor zowel binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens. Hierbij wordt de kennis en ervaring van andere Europese landen waar al een vrachtwagenheffing is ingevoerd, zoals België en Duitsland, zoveel mogelijk benut.

Zo spoedig én zo zorgvuldig mogelijk

De snelheid van invoering mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de voorbereiding, realisatie en uitvoering van de vrachtwagenheffing wordt georganiseerd. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de volgende onderdelen binnen de projecten: 

  • de wet- en regelgeving,
  • de systeemontwikkeling en de implementatie van een heffingsstelsel,
  • de voorbereiding van de terugsluismaatregelen 
  • de voorbereiding van de fysieke uitvoering van de vrachtwagenheffing.

Dit werken in parallelle sporen brengt onderlinge afhankelijkheden met zich mee. Daardoor is regelmatige afstemming en eventuele bijstelling van ambities onvermijdelijk.

Planning Programma Vrachtwagenheffing

Dit is een voorlopige planning die gedurende de looptijd van het programma regelmatig wordt bijgesteld.