Programmaplanning

Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

In de afgelopen jaren zijn verregaande voorbereidingen getroffen ten aanzien van wet- en regelgeving, systeemontwikkeling en implementatie ervan, organisatie van de terugsluismaatregelen en de uitvoering van de vrachtwagenheffing in Nederland. Hierbij wordt de kennis en ervaring van andere Europese landen waar al een vrachtwagenheffing is ingevoerd, zoals België en Duitsland, zoveel mogelijk benut.

Zo spoedig én zo zorgvuldig mogelijk

De snelheid van invoering mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid waarmee de voorbereiding, realisatie en uitvoering van de vrachtwagenheffing wordt georganiseerd. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de volgende onderdelen: 

  • de wet- en regelgeving,
  • de systeemontwikkeling en de implementatie van een heffingsstelsel,
  • de voorbereiding van de terugsluismaatregelen 
  • de voorbereiding van de fysieke uitvoering van de vrachtwagenheffing.

Dit werken in parallelle sporen brengt onderlinge afhankelijkheden met zich mee. Daardoor is regelmatige afstemming en eventuele bijstelling van ambities onvermijdelijk.

Planning Programma Vrachtwagenheffing

Dit is een voorlopige planning die gedurende de looptijd van het programma regelmatig wordt bijgesteld.