Innovatie & verduurzaming vervoerssector

Innovatie en verduurzaming van de vervoerssector is een belangrijk doel van de vrachtwagenheffing. Daarom is in het wetsvoorstel een bepaling opgenomen voor de terugsluis van de netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing. De netto-opbrengst is het bedrag dat overblijft van de inkomsten van de vrachtwagenheffing na aftrek van de systeemkosten, de compensatie voor de verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens en de compensatie van de derving van de inkomsten uit het Eurovignet en accijnzen. Dit noemen we de terugsluis. Door de netto-opbrengst terug te sluizen naar de vervoerssector draagt de vrachtwagenheffing bij aan een schonere en duurzamere vervoerssector.

Invulling terugsluis samen met de sector

Het terugsluizen van de netto-opbrengst en de besteding daarvan gaat in nauw overleg met vertegenwoordigers van de vervoerssector. Om de sector actief hierbij te betrekken, overlegt het ministerie met drie vervoersorganisaties: evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN), en Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN). Er is voor deze drie partijen gekozen omdat zij het merendeel deel van de betalingsplichtige vervoersbedrijven in Nederland vertegenwoordigen. Samen met hen wordt bekeken welke subsidies of andere maatregelen noodzakelijk zijn om het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector te stimuleren en te versnellen.