Infographic Wetgevingsproces voor vrachtwagenheffing

Deze infographic toont het proces van de totstandkoming van de wet  Vrachtwagenheffing.