Voortgangsbrief vrachtwagenheffing #3

Op 9 november (Kamerstuk 31305, nr. 269) is het beleidskader voor de vrachtwagenheffing aan de Kamer gestuurd. Daarbij werd aangegeven dat een aantal punten uit het beleidskader nog verder uitgewerkt moest worden.

In deze brief van 21 januari wordt de Kamer geinformeerd over de inning van de heffing door private partijen en de uitvoering van publieke taken. Verder worden het globaal ontwerp en het vervolgproces toegelicht.

Bijlagen bij kamerbrief 31305 272 van 21 januari 2019