Informatie voor dienstaanbieders

Read this page in English

U kunt als EETS-aanbieder toegelaten worden tot het EETS-gebied vrachtwagenheffing. Na toelating mag u de vrachtwagenheffing innen bij uw klanten en moet u deze heffing afdragen aan de tolheffer. RDW is tolheffer namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

LET OP: de informatie op deze pagina’s is gepubliceerd om EETS-aanbieders voorafgaand aan de publicatie van de EGV te voorzien van informatie. Bijbehorende documenten, zoals de formats genoemd op pagina 15 van de Nederlandstalige versie van de EGV, zullen op een later moment online komen dan de EGV zelf.

Voorlopige planning

 • Publicatie EETS-gebiedsverklaring: eerste week april 2024
 • Kenbaar maken interesse: na publicatie EGV
 • Bilaterale gesprekken: 27 mei 2024 – 14 juni 2024
 • Mogelijkheid tot start accreditatie: vanaf 1 oktober 2024 
 • Start vrachtwagenheffing: in 2026

Download EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing

U kunt als EETS-aanbieder worden toegelaten wanneer u aan alle voorwaarden voldoet uit de EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing (EGV). De EETS-gebiedsverklaring Vrachtwagenheffing – versie 1.0 d.d. 11 maart 2024 kunt u hier downloaden. 

Q&A: EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing

Onderaan deze pagina staat een formulier welke u kunt gebruiken om uw vragen te stellen. Deze vragen zullen zo veel als mogelijk wekelijks beantwoord worden. Periodiek publiceren we op deze pagina een document met de vragen die zijn gesteld en de antwoorden.

Bilaterale gesprekken

De EETS-aanbieders hebben de mogelijkheid om bilaterale gesprekken te voeren. Deze gesprekken zijn bedoeld om de aanbieders van informatie en verduidelijking te voorzien. De gesprekken vinden plaats in de periode 27 mei tot 14 juni 2024. Hiervoor hebben we tijdsblokken van 2,5 uur beschikbaar per gesprek. Houdt deze website in de gaten voor mogelijkheden om u aan te melden voor de gesprekken.  

Wat is de EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing?

De EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing (EGV) is op grond van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving het document waarin alle voorwaarden staan waar EETS-aanbieders aan moeten voldoen om toegelaten te worden in een zogenoemd EETS-gebied. De EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing omvat ook het model voor de EETS-overeenkomst die tussen de tolheffer en een EETS-aanbieder wordt gesloten voor toldienstverlening in het EETS-gebied vrachtwagenheffing. Het proces van toelating van EETS-aanbieders wordt ook wel accreditatie genoemd. De accreditatie is nodig voor:

 • Het mogen aanbieden van toldiensten in het EETS-gebied vrachtwagenheffing.
 • Het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten met houders.
 • Het op grond van een dienstverleningsovereenkomst innen van de vrachtwagenheffing bij houders voor geregistreerde kilometers binnen het EETS-gebied vrachtwagenheffing en het afdragen ervan aan de tolheffer (RDW).

EETS-aanbieders die zijn toegelaten voor dienstverlening in het EETS-gebied vrachtwagenheffing hebben op grond van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving recht op een vergoeding. Ook de hoogte en opzet van deze vergoeding maakt onderdeel uit van de EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing.

Inhoud EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing

De EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Deel 1 Algemene voorwaarden
  Bepalingen over onder meer communicatie tussen de tolheffer en de EETS-aanbieder, gegevensbescherming, vertrouwelijkheid, aansprakelijkheid, vrijwaring en opzegging van de EETS-overeenkomst.
 • Deel 2 Procedurele voorwaarden
  Het voorgeschreven dienstverleningsniveau van de EETS-aanbieders en de commerciële voorwaarden, bijvoorbeeld over de vergoedingen aan de EETS-aanbieders door de tolheffer.
 • Deel 3 Accreditatie
  Om toegang te verkrijgen tot het EETS-gebied vrachtwagenheffing moet een EETS-aanbieder worden geaccrediteerd. In dit onderdeel zijn de accreditatie en de eisen voor het verkrijgen van het bewijs van accreditatie vastgelegd.  
 • Deel 4 Tolcontextgegevens
  De door de tolheffer vastgestelde informatie en voorwaarden die in acht moeten worden genomen om de hoogte van de heffing voor vrachtwagens te bepalen en om de toltransactie af te ronden.

Het accreditatieproces

Voor accreditatie doorloopt u grofweg de volgende stappen. Houd rekening met een doorlooptijd van naar schatting circa 12 maanden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar artikel 3.2 in de EGV en bijlage IV.

Het accreditatieproces
Stap Wat Wie

1. Interesse kenbaar maken

 1. Kandidaat-EETS-aanbieder maakt interesse kenbaar via de website www.vrachtwagenheffing.nl.
 2. Interessegesprek Kandidaat-EETS-aanbieder met tolheffer.
 3. Kandidaat-EETS-aanbieder overlegt ondertekende geheimhoudingsverklaring aan tolheffer ter ontvangst van de Praktische Informatie Accreditatie en Tetsten (PIAT).
 4. Tolheffer zendt kandidaat-EETS-aanbieder de PIAT via beveiligde omgeving.
Kandidaat-EETS-aanbieder en tolheffer

2. Aanmelding accreditatie

Aanmelden voor accreditatie via deze website. Vervolgens dient u de volgende documenten te overleggen: 

 1. Bewijs van registratie als EETS-aanbieder.
 2. Concept dienstverleningsplan.
 3. Een akkoordverklaring met artikel 44 van deze EETS-gebiedsverklaring.
 4. Contactgegevens.
Kandidaat-EETS-aanbieder

3. Beoordeling volledigheid aanmelding accreditatie

 1. Beoordeling volledigheid aanmelding.
 2. Bevestiging ontvangst volledige aanmelding of verzoek om aanvulling aanmelding.
 3. Toezending uitnodiging gesprek EETS-overeenkomst.
Tolheffer

4. Start accreditatie

 1. Tolheffer beoordeelt concept dienstverleningsplan (inclusief testplanning) en verifieert het bewijs van EETS-registratie.
 2. Tolheffer zendt gepersonaliseerd concept EETS-overeenkomst toe aan kandidaat-EETS-aanbieder.
 3. Gesprek ter bespreking EETS-overeenkomst.
 4. Kandidaat-EETS-aanbieder overlegt definitief dienstverleningsplan.
 5. Tolheffer neemt kennis van definitief dienstverleningsplan en beoordeelt op volledigheid.
Kandidaat-EETS-aanbieder en tolheffer

5. Sluiten EETS-overeenkomst

Ondertekening en inwerkingtreding EETS-overeenkomst, behoudens bepalingen inzake toegang tot EETS-gebied en dienstverlening. Start accreditatiefase EETS-overeenkomst. Kandidaat-EETS-aanbieder en tolheffer

6. Testproces

De kandidaat-EETS-aanbieder voldoet de kosten voor accreditatie, overlegt een testplan en doorloopt het testproces. Kandidaat-EETS-aanbieder en tolheffer

7. Afronding accreditatie

 1. Ontvangst bewijs van accreditatie.
 2. Stellen bankgarantie vrachtwagenheffing.
Kandidaat-EETS-aanbieder

8. Toegang tot het EETS-gebied vrachtwagenheffing

 1. Inwerkingtreding bepalingen EETS-overeenkomst en EETS-gebiedsverklaring inzake toegang en dienstverlening.
 2. EETS-aanbieder verkrijgt toegang tot EETS-gebied vrachtwagenheffing.
 3. Start dienstverleningsfase EETS-overeenkomst.
EETS-aanbieder

Benodigdheden

In de eerste week april wordt op deze plek de EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing gepubliceerd. Daarnaast worden hier de formats welke nodig zijn voor accreditatie-aanvraag gepubliceerd.

Wet- en regelgeving

Op deze pagina vindt u de relevante wet- en regelgeving binnen het EETS-gebied vrachtwagenheffing.

Presentaties en verslagen

Op deze pagina vindt u presentaties en verslagen van informatiebijeenkomsten voor geïnteresseerde partijen voor de rol van EETS-aanbieder.

Contact

 • Telefonisch: +31(0)598 69 2400. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur.
 • E-mail: gebruik het contactformulier op deze pagina. U krijgt een antwoord van ons per e-mail.

Contactformulier

Let op dat u een geldig e-mailadres invult (bijvoorbeeld: naam@voorbeeld.nl)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het beantwoorden van uw vraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - bedrijfsnaam - voorletter(s)- en achternaam - e-mailadres - telefoonnummer (wanneer opgegeven)

Akkoordverklaring(verplicht)

* De informatie die op deze website wordt verstrekt, zowel in het Nederlands als in het Engels, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. In geval van tegenstrijdigheden of enige andere afwijking zal de Nederlandstalige tekst van de EETS-gebiedsverklaring vrachtwagenheffing steeds prevaleren.