Aanpak programma

Voor de invoering van de vrachtwagenheffing en de terugsluis is een programma-organisatie ingesteld. Binnen het programma zijn drie deelprojecten benoemd.

Drie deelprojecten

Het programma vrachtwagenheffing kent drie deelprojecten:

  1. Beleid en Juridisch kader
  2. Stelselimplementatie
  3. Terugsluis

In het deelproject Beleid en Juridisch Kader (BJK) is onder andere het beleidskader geschreven (naar de Tweede Kamer gestuurd op 9 november 2018). Ook bereidt BJK het wetsvoorstel voor. Het conceptwetsvoorstel werd in de zomer van 2019 ter consultatie  voorgelegd aan belanghebbenden en belangstellenden. Na verwerking van de reacties in het wetsvoorstel zal het in 2020 naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

In het deelproject Stelselimplementatie wordt het systeem uitgewerkt waarmee de heffing in de toekomst wordt geïnd. Dat gaat bijvoorbeeld over boordapparatuur van de vrachtwagen (zogenaamde on-board units) en het handhavingssysteem.

In het deelproject Terugsluis wordt bekeken welke maatregelen nuttig en nodig zijn voor het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector.

In nauw overleg met betrokkenen

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en met andere belanghebbenden, zoals onder meer wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen) en organisaties die zich bezighouden met verkeersveiligheid en milieu.

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en met andere belanghebbenden