Aanpak programma

RDW, Rijkswaterstaat (RWS), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken samen aan de invoering van de vrachtwagenheffing in Nederland.

RDW heeft de grootste rol in de realisatie van het systeem voor de vrachtwagenheffing. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IT-systemen en het doen van aanbestedingen, bijvoorbeeld voor de systemen waarmee toezicht kan worden gehouden op de verplichting dat elke vrachtwagen voorzien moet zijn van  werkende boordapparatuur. Zij contracteren de hoofddienstaanbieder (HDA) en accrediteren internationaal opererende dienstaanbieders (EETS-aanbieders) die zorgdragen voor de inning van de heffing. RDW heeft een coördinerende rol naar de andere betrokken uitvoerders Rijkswaterstaat, ILT en CJIB. Meer informatie over de realisatie van het heffingssysteem voor de vrachtwagenheffing is te vinden op de pagina systeemontwikkeling & implementatie op deze website.

Rijkswaterstaat zorgt als wegbeheerder onder meer voor de borden langs de weg, de constructies voor het plaatsen van apparatuur boven de weg en het monitoren van de effecten van de vrachtwagenheffing op de verkeersstromen. De ILT houdt zich bezig met handhaving langs de weg. CJIB doet de inning en de incasso van boetes.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het beleid en de wet- en regelgeving voor de vrachtwagenheffing. Verder stelt het ministerie het pakket van subsidies en andere maatregelen samen voor de verduurzaming en innovatie van de vervoerssector, welke worden betaald uit de netto-inkomsten van de vrachtwagenheffing. De RVO verstrekt de subsidies aan ondernemers.