Programma

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet in navolging van de ons omringende landen zo spoedig mogelijk een vrachtwagenheffing invoert. Hierdoor gaat het binnenlands en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de weg per gereden kilometer.

Om betalen per gereden kilometer mogelijk te maken, wijzigt het systeem van een vaste belasting naar een variabele heffing. Door deze vrachtwagenheffing gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens omlaag en vervalt het Eurovignet. Het vrachtverkeer gaat met deze heffing meer dan nu betalen voor het gebruik van de weg.

De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd door investeringen in innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Daarmee wordt bijgedragen aan een toekomstbestendige Nederlandse transportsector.