Aanpak programma

Door de invoering van de vrachtwagenheffing gaan alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Om betalen per gereden kilometer mogelijk te maken, wijzigt het systeem van een vaste belasting naar een variabele heffing. Bij de invoering van de vrachtwagenheffing gaat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens omlaag en vervalt het Eurovignet in Nederland. De komende periode wordt de herziene Eurovignetrichtlijn nader uitgewerkt en zal het tarief gebaseerd worden op het gewicht en de CO2-emissies. Het vrachtverkeer gaat door deze heffing meer dan nu betalen voor het gebruik van de weg, de inkomsten worden na aftrek van de kosten teruggesluisd naar de vervoerssector om daarmee te zorgen voor innovatie en verduurzaming. 

Om de invoering van de vrachtwagenheffing te organiseren, is het Programma Vrachtwagenheffing ingericht. Lees hieronder voor welke programma-aanpak het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft gekozen.