14 oktober 2019 Marktinteractie informatiebijeenkomst

Op maandag 14 oktober 2019 organiseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het WTC in Amsterdam een eerste informatiebijeenkomst over vrachtwagenheffing in Nederland voor belangstellenden in de markt. De informatiebijeenkomst was bedoeld om geïnteresseerde marktpartijen te informeren over de stand van zaken rondom vrachtwagenheffing in Nederland en de opzet van het afsprakenstelsel voor de heffing.

Hieronder vindt u de presentaties en verslagen van de informatiebijeenkomst en de gedeelde publicaties: