Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven gepubliceerd

Op 1 juli publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. De regeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van laadinfrastructuur, zodat elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen. Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 24 september 2024.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de mobiliteitssector vanaf 2050 emissievrij is. De transitie van fossiele naar elektrische voertuigen speelt hierbij een belangrijke rol, maar de investeringskosten voor verduurzaming zijn vaak hoog. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de overstap naar emissievrije voertuigen. Voldoende laadinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar elektrische voertuigen. Deze subsidieregeling moet ondernemers hierbij helpen.

Subsidie aanschafkosten

De subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven vergoedt voor ondernemers een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van laadpalen op hun (eigen of gehuurde) terrein, bijvoorbeeld op een distributiecentrum, busremise of een bedrijventerrein. De laadinfrastructuur is bedoeld voor het laden van elektrische personenauto's, bestelauto’s, vrachtauto’s, taxi's en voertuigen voor doelgroepenvervoer, touringcars en ov-bussen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het vermogen van het laadstation. Mkb-ondernemingen krijgen tot 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven tot 20%.

Subsidie batterijkosten

Een uitdaging bij het aanleggen van laadinfrastructuur is de grenzen van ons elektriciteitsnetwerk. Soms kan eigen batterijopslag uitkomst bieden: die kan overdag volladen en ’s nachts een of meer voertuigen opladen. Een deel van de aanschafkosten voor zo’n stationaire batterij wordt vergoed.

Subsidie advieskosten

Veel ondernemers hebben vragen over het aanleggen van laadinfrastructuur. Ondernemers kunnen daarom ook subsidie aanvragen voor advies over de juiste laadinfrastructuur en de aanleg daarvan. 50% van de kosten voor advies wordt vergoed, tot een maximum van €3.500. Daarnaast komt er een website met informatie voor ondernemers. Zo wil de overheid voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen door een gebrek aan kennis.

Budget

Een deel van de middelen voor deze subsidieregeling komt uit (een voorschot op) de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De rest van de middelen is afkomstig uit het Klimaatfonds. In totaal is er € 42,2 miljoen beschikbaar voor deze regeling in 2024. Het is de intentie dat deze subsidieregeling ook komende jaren wordt opengesteld.

Regeling start in september

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 24 september 2024 via de website van RVO. Daar is ook meer informatie over de regeling en het aanvraagproces te vinden. Daarnaast organiseert RVO op dinsdag 3 september 2024 van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over deze regeling. Er is dan ook ruimte voor het stellen van vragen. Reserveer deze dag alvast in uw agenda en meld u aan via deze website.

Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer

Ook de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer is gepubliceerd. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg of opwaardering van een publiek toegankelijke laadlocatie. Daarnaast verstrekt deze regeling ook subsidie voor batterijopslag. Aanvragen van deze subsidie is mogelijk vanaf 1 oktober 2024, ook via de website van RVO.

In overleg met sector

Beide subsidieregelingen zijn in overleg met de vervoerssector tot stand gekomen. Zo was er ruggespraak met brancheorganisaties en ondernemers. Verder was er speciale aandacht voor de specifieke wensen van kleinere ondernemers, via een mkb-toets. Tot slot zijn er voor beide regelingen internetconsultaties geweest.