Minister Harbers informeert Tweede Kamer over voortgang Vrachtwagenheffing

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de 4e halfjaarlijkse voortgangsbrief aan de Tweede Kamer verstuurd. Er zijn het afgelopen halfjaar weer belangrijke stappen gezet op weg naar de invoering van de vrachtwagenheffing. Zo zijn de aanbestedingen voor de realisatie van het heffingssysteem in volle gang. Ook is het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet vrachtwagenheffing aangeboden aan de Raad van State. Verder is de aanschafsubsidie voor emissievrije vrachtwagens dit voorjaar opengesteld voor de innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. 

Realisatie heffingssysteem

De realisatie van het heffingssysteem verloopt volgens planning. Dit betekent dat de vrachtwagenheffing naar verwachting start in 2026. De verwachting is dat het beschikbare budget voor de invoering van de vrachtwagenheffing, voldoende is. 

Voortgang aanbestedingen HDA en waarneming

De aanbesteding door RDW voor de hoofddienstaanbieder (HDA) loopt voorspoedig. De HDA is een dienstaanbieder die verplicht is om elke houder van een vrachtwagen te accepteren als klant. De aanbesteding is een belangrijke stap. De HDA moet straks op tijd kunnen starten met het sluiten van overeenkomsten met houders van een vrachtwagen.
Voor de waarneming is door de RDW een tweede aanbesteding gestart. Deze dienstverlening maakt het mogelijk om vrachtwagens waar te nemen met wegkantapparatuur. Dit is nodig om toe te zien op de naleving van de verplichtingen uit de Wet vrachtwagenheffing. Ook deze aanbesteding loopt volgens planing. 
 

Toelating EETS-dienstaanbieders

Houders van een vrachtwagen kunnen er straks ook voor kiezen om een overeenkomst te sluiten met een EETS-dienstaanbieder. Dit is een toldienstaanbieder die in meerdere EU-lidstaten zijn diensten aanbiedt. De RDW verwacht in het najaar gereed te zijn om EETS-dienstaanbieders toe te kunnen laten, ook wel accreditatie genoemd  

Voortgang innovatie en verduurzaming vervoerssector

Het kabinet heeft in de begroting voor 2024 € 70  miljoen en voor 2025 € 100 miljoen gereserveerd om de verduurzaming van het vrachtvervoer te versnellen. Dit geld wordt gebruikt voor subsidies voor private laadinfrastructuur en emissievrije vrachtwagens. Daarnaast wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van Electric Road Systems (ERS). ERS maken het mogelijk om elektrische vrachtwagen tijdens het rijden op te laden. In het onderzoek wordt gekeken naar de weg tussen de haven van Rotterdam en de haven van Antwerpen én de weg vanaf de Rotterdamse haven naar het Duitse achterland.