Publicatie regeling vrachtwagenheffing en verslag internetconsultatie

Op 6 mei 2024 is de Regeling vrachtwagenheffing in werking getreden. Het document is hier te vinden. De Regeling vrachtwagenheffing is een nadere uitwerking van de Wet vrachtwagenheffing. De regeling geeft houders van vrachtwagens duidelijkheid over de termijn voor het vervangen van gestolen of kapotte boordapparatuur. Verder wordt de termijn bepaald die een houder heeft voor het sluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met een andere dienstaanbieder, in het geval dat zijn huidige dienstaanbieder zijn diensten niet meer kan leveren.

Verder is de regeling van belang voor uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat (RWS). De regeling geeft namelijk duidelijkheid over de regels voor het bepalen van het begin en einde van de heffingsplichtige wegvakken.

Internetconsultatie

Van 30 oktober 2023 tot en met 11 december 2023 heeft er een internetconsulatie plaatsgevonden over de Regeling. Deze heeft geleid tot drie reacties. De reacties hebben niet geleid tot wijzigingen van de regeling, wel is de toelichting op onderdelen verduidelijkt. Daarnaast zal de haalbaarheid van de vervangingstermijn van gestolen of kapotte boordapparatuur (3 uurs-termijn), worden meegenomen bij de invoeringstoets van de vrachtwagenheffing. Deze toets wordt circa een jaar na start van de vrachtwagenheffing uitgevoerd. Het verslag van de internetconsultatie met daarin de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is te vinden op de website internetconsultatie.nl.