Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie Wijziging Wet vrachtwagenheffing

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het concept wetsvoorstel ‘Wijziging Wet vrachtwagenheffing’ in de periode van 20 november 2023 tot en met 14 januari 2024 opengesteld voor een internetconsultatie. Er kon worden gereageerd op deze regeling en de toelichting. Met het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie reageert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op de ingebrachte reacties op het conceptwetsvoorstel voor de wijziging van de Wet vrachtwagenheffing. De ingebrachte reacties geven geen aanleiding voor beleidswijzigingen. Wel is de memorie van toelichting op onderdelen verduidelijkt.

Het wetsvoorstel is voorgelegd voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit verslag is op 30 april 2024 gepubliceerd. De verwachting is dat het wetsvoorstel uiterlijk eind 2024 voor behandeling wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.