Dankzij AanZET ruim 600 nieuwe elektrische vrachtwagens op de weg

Op 26 maart ging de regeling Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) opnieuw open. Net als voorgaande jaren was de belangstelling voor de regeling zeer groot. Op de eerste dag waren er al 428 aanvragen en met 219 aanvragen was de subsidiepot de volgende dag overtekend.

De Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks (AanZET) vergoedt een deel van de meerkosten voor een nieuwe elektrische of waterstofvrachtwagen. Het is de eerste subsidieregeling die wordt betaald uit de toekomstige inkomsten van de vrachtwagenheffing. De subsidieregeling startte op 26 maart 2024. Op 27 maart bleek het totale budget van 45 miljoen euro volledig uitgeput te zijn.

In 2022 en 2023 was de regeling AanZET ook al bijzonder populair. Beide jaren werd de subsidiepot binnen een dag ruim overtekend, waardoor geloot moest worden. Om aanvragers meer kans op subsidie te geven konden aanvragers dit jaar elke werkdag slechts één aanvraag doen voor één emissievrije vrachtwagen. Deze nieuwe regel heeft gewerkt: voor alle aanvragen van de eerste dag is budget beschikbaar.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling AanZet uit namens de overheid en is bezig met het beoordelen van alle aanvragen. Er is voor 1,5 miljoen euro meer aangevraagd dan er budget is, dus er zal geloot moeten worden. Alle aanvragers krijgen op een later moment bericht over hun aanvraag.

In 2026 voert Nederland een vrachtwagenheffing in. Emissievrije vrachtwagens krijgen een forse korting op het tarief. Zo stimuleert de overheid het gebruik van emissievrije vrachtwagens, wat de CO2-uitstoot door het goederenvervoer vermindert. De netto-opbrengst van de heffing gaat naar subsidies voor verduurzaming en innovatie van de transportsector.

AanZET is de eerste subsidieregeling die wordt betaald uit de toekomstige opbrengsten van de vrachtwagenheffing. In de loop van 2024 volgen meer subsidieregelingen, zoals de aanschaf van laadpalen bij bedrijven, de bouw van waterstoftankstations en het realiseren van efficiënter vervoer.