Subsidieregeling emissievrije vrachtwagens start 26 maart 2024

De Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) vergoedt een deel van de meerkosten voor een nieuwe emissievrije vrachtwagen. Vanaf dinsdag 26 maart kunnen ondernemers en non-profitorganisaties deze subsidie aanvragen, als zij een nieuwe emissievrije vrachtwagen willen kopen of financial-leasen. AanZET is de eerste subsidieregeling die wordt betaald uit de toekomstige opbrengsten van de vrachtwagenheffing.

De Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks (AanZET) vergoedt een deel van de meerkosten voor een nieuwe elektrische of waterstofvrachtwagen. De hoogte van de subsidie hangt af van de aanschafprijs van het voertuig, de voertuigcategorie en de grootte van het bedrijf of non-profitorganisatie (klein, middelgroot of groot). Voor elke voertuigcategorie is een subsidiepercentage en maximum subsidiebedrag vastgesteld. De subsidieregeling start op 26 maart 2024 om 9.00 uur.

Vernieuwde regeling

In 2022 en 2023 konden ondernemers via AanZET ook al subsidie aanvragen, maar de regeling bleek zo populair dat de subsidiepot beide jaren zeer snel uitgeput was. Om meer aanvragers een kans te geven is de aanvraagprocedure voor 2024 aangepast.

Vanaf dit jaar kan een aanvrager per werkdag slechts één subsidieaanvraag voor één emissievrije vrachtwagen doen. Zo lang er budget beschikbaar is, kan een aanvrager elke werkdag opnieuw een aanvraag doen. Het maakt niet uit hoe laat de aanvraag wordt gedaan: alle aanvragen op een dag maken dezelfde kans. Op deze manier maakt iedere aanvrager meer kans op een succesvolle aanvraag dan in voorgaande jaren.

In 2024 is voor AanZET 45 miljoen euro beschikbaar. Er geldt een kleine armslag, want de Eerste Kamer moet de begroting van IenW (en dus het budget voor AanZET) nog goedkeuren. De behandeling hiervan is op 2 april. De verwachting is dat de Eerste Kamer akkoord gaat met het budget voor AanZET.

AanZET kan aangevraagd worden via RVO: www.rvo.nl/aanzet. De subsidieregeling loopt tot uiterlijk vrijdag 24 mei 2024 12.00 uur – of tot het budget uitgeput is.

Verduurzaming

In 2026 gaat in Nederland een vrachtwagenheffing van start. Net als in de landen om ons heen gaan eigenaren van vrachtwagens dan een bedrag betalen per gereden kilometer, op de snelwegen en een aantal provinciale en lokale hoofdwegen. Emissievrije vrachtwagens krijgen een forse korting op het tarief. De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing gaat naar subsidies voor verduurzaming en innovatie van de transportsector. Zo vermindert de CO2-uitstoot van het goederenvervoer in Nederland.

AanZET is de eerste subsidieregeling die wordt betaald uit de toekomstige opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Eigenlijk leent de regeling geld uit de Rijksbegroting, dat later vanuit de heffingsopbrengsten wordt terugbetaald. De transportsector en de Tweede Kamer hebben daar vaak om gevraagd, zodat de verduurzaming van de logistiek kan doorgaan. In de loop van 2024 volgen meer subsidieregelingen, zoals de aanschaf van laadpalen bij bedrijven, de bouw van waterstoftankstations en het realiseren van efficiënter vervoer.