Internetconsultatie Subsidieregeling private laadinfrastructuur bij bedrijven

Op maandag 4 maart 2024 start de internetconsultatie voor een nieuwe subsidieregeling voor laadinfrastructuur: de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Met deze internetconsultatie kunnen belanghebbenden en belangstellenden reageren op deze nieuwe regeling. Dit kan tot en met 31 maart.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het goederenvervoer vanaf 2050 emissievrij is. De transitie van fossiele naar elektrische voertuigen speelt hierbij een belangrijke rol, maar de investeringskosten voor verduurzaming zijn vaak hoog. Daarom ondersteunt de overheid ondernemers bij de overstap naar emissievrije voertuigen, zoals met de regeling AanZET voor vrachtwagens. Voldoende laadinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de transitie naar batterij-elektrische voertuigen. Deze subsidieregeling moet ondernemers hierbij helpen.

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven

De subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven betaalt aan ondernemers een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing van laadpalen op hun eigen terrein, bijvoorbeeld op een distributiecentrum of een bedrijventerrein. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de grootte van de onderneming en het vermogen van de laadpaal. Mkb-ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven 20%.

Veel ondernemers hebben vragen over laadpalen. Daarom zal een loket worden opgezet, waar ondernemers terecht kunnen voor informatie. Daarnaast kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor (extern) advies over de juiste laadpalen en de aanleg. 50% van de kosten voor advies over de benodigde laadinfrastructuur wordt vergoed. Doel is om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen door een gebrek aan kennis. Ook kan advies voorkomen dat bedrijven meer of zwaardere laadinfrastructuur aanleggen dan nodig is.

Ongeveer de helft van de middelen voor deze subsidie komt uit (een voorschot op) de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. Het klimaat- en transitiefonds betaalt de andere helft.

U kunt reageren via Internetconsultatie.nl op de subsidieregeling Private Laadinfrastructuur voor Bedrijven.

Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer

Eerder deze maand ging de subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer al in consultatie. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanleg of opwaardering van een publiek toegankelijke laadlocatie. Daarnaast verstrekt deze regeling subsidie voor batterijopslag.

U kunt nog steeds reageren op de subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer.

In overleg met sector

Beide subsidieregelingen zijn in overleg met de vervoerssector tot stand gekomen. Zo was er ruggespraak met brancheorganisaties en ondernemers. Verder was er speciale aandacht voor de specifieke wensen van kleinere ondernemers, via een mkb-toets.

Consultatie en daarna

De subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven ligt nu ter consultatie aan u voor. Uw inbreng kan bijdragen aan het verbeteren van deze regeling, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van ondernemers.

Na sluiting van de internetconsultatie plaatsen wij binnen enkele weken een verslag op hoofdlijnen op Internetconsultatie.nl. Enkele weken later volgt een tweede verslag waarin elke reactie inhoudelijk een antwoord krijgt. Als u heeft aangegeven dat u via e-mail op de hoogte wilt blijven, dan ontvangt u hierover persoonlijk bericht, zodra de verslagen online staan.

Aan de hand van de reacties zullen wij de subsidieregeling nogmaals onder de loep nemen. De regeling wordt (naar verwachting) in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd in de Staatscourant. Dan zijn ook de startdatum en het budget van de regeling bekend. De verwachting is dat de subsidieregeling rond de zomer zal starten.

Ga naar de internetconsultatie over de subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven.