Internetconsultatie concept-regeling vrachtwagenheffing

Vanaf maandag 30 oktober 2023 start de internetconsultatie van de concept-regeling vrachtwagenheffing. Deze internetconsultatie is bedoeld om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden om te reageren op de regeling. De periode waarin gereageerd kan worden, duurt 6 weken.

Op 1 januari 2023 is de Wet vrachtwagenheffing (gedeeltelijk) in werking getreden. In de wet staan een aantal zaken die nader uitgewerkt moeten worden in een ministeriële regeling. De regeling is nodig omdat het systeem van vrachtwagenheffing anders moeilijk uitvoerbaar is. Er moet bijvoorbeeld worden bepaald waar heffingsplichtige wegen beginnen en eindigen. Verder geeft de regeling op een aantal punten meer duidelijkheid over de verplichtingen van houders van vrachtwagens.

In de regeling zijn regels opgenomen over:

  • het begin- en einde van de heffingsplichtige wegvakken uit de wet;
  • de termijn voor het vervangen van defecte of gestolen boordapparatuur;
  • de termijn voor het sluiten van een nieuwe dienstverleningsovereenkomst indien een dienstaanbieder zijn diensten niet meer kan leveren.

Consultatie concept-Regeling vrachtwagenheffing

De regeling ligt ter consultatie aan u voor. U kunt tot en met 11 december 2023 reageren via www.internetconsultatie.nl/regeling_vrachtwagenheffing. Uw inbreng kan bijdragen aan verbetering van de uiteindelijke regeling.

Na de consultatieperiode wordt binnen enkele weken een verslag op hoofdlijnen op de website internetconsultatie.nl geplaatst. De inhoudelijke beantwoording van de reacties volgt enige tijd later en wordt op dezelfde website gepubliceerd. Alle respondenten die op de internetconsultatie hebben gereageerd, ontvangen een bericht zodra de verslagen online worden gepubliceerd.