Aanbesteding hoofddienstaanbieder vrachtwagenheffing gestart

Met de publicatie van de aanbestedingsdocumenten is op 1 september 2023 de aanbesteding van de hoofddienstaanbieder voor de vrachtwagenheffing van start gegaan. Deze moet leiden tot de selectie van één partij, die de registratie van kilometers van vrachtverkeer, inning en afdracht van  de vrachtwagenheffing op Nederlands grondgebied verzorgt.  

Selectiefase

Bedrijven die interesse hebben om als hoofddienstaanbieder te opereren voor vrachtwagenheffing in Nederland, hebben tot 13 oktober 2023 de tijd om zich te melden voor de selectiefase. Na de selectiefase zal met een aantal geselecteerde partijen de beoogde wijze van gunning doorgenomen worden. Daarna vinden het gunningsproces en de definitieve selectie plaats. Op de webpagina met de aankondiging op Tenderned kunnen geïnteresseerde partijen meer informatie vinden.

Vrachtwagenheffing in Nederland

De aanbesteding maakt deel uit van de introductie van vrachtwagenheffing in Nederland in 2026. Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.