Aanbesteding waarnemende partij vrachtwagenheffing

Bedrijven die interesse hebben om de techniek en dienstverlening voor de waarneming van vrachtwagens te leveren, hebben tot 1 september de tijd om zich te melden voor de selectiefase. De aanbesteding hoort bij de introductie van vrachtwagenheffing in Nederland in 2026. Met de aankondiging in juni is de aanbesteding van de waarnemende partij van start gegaan. Op de pagina met de aankondiging op Tendernet kunnen geïnteresseerde partijen alle benodigde informatie vinden. De aanbesteding is uitgeschreven door de RDW, die in opdracht van het ministerie van IenW de rol van tolheffer heeft.

Waarneming

Bij vrachtwagenheffing in Nederland worden alle gereden kilometers van vrachtwagens op het Nederlandse wegennet geregistreerd met een zogeheten on-board unit op basis van GPS. Daarnaast wil de tolheffer graag extra waarnemingen doen ten behoeve van de handhaving, bijvoorbeeld of een vrachtwagen wel een (werkende) on-board unit heeft. Daarbij wordt gebruik gemaakt van kentekenherkenning. Het gaat daarbij niet alleen om camera’s op een veertigtal locaties op de Nederlandse weg hangen, maar ook om mobiele apparatuur. De tolheffer is een Europese aanbesteding begonnen om de leverancier van deze techniek en dienstverlening te selecteren.

Proces

De aanbesteding verloopt in meerdere stappen. Als eerste worden in de selectiefase vier partijen geselecteerd op basis van selectiecriteria. Vervolgens vindt in meerdere rondes een gesprek over de gunning met de branche plaats. Daarin wordt de inhoud van de opdracht en de wijze van gunning besproken met de geselecteerde partijen om zo een goed mogelijke uitvraag en beoordeling te kunnen doen. Uiteindelijk doen partijen hun aanbod en selecteert de RDW één partij. De inschrijvingen voor de selectiefase moeten voor 1 september 2023 ontvangen zijn.

Vrachtwagenheffing

Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. 

In gesprek

De overheid is al langer goed in gesprek met mogelijke leveranciers van de waarnemingsapparatuur. Zo zijn er eerder internet- en marktconsultaties geweest. In februari 2023 hebben IenW en RDW gezamenlijk een marktdag georganiseerd om alle partijen bij te praten over de inhoud van de aanbesteding en het proces dat we van plan zijn te doorlopen. Door de markt intensief te betrekken, willen RDW en IenW een realistische uitvraag doen en op basis van een level playing field een zo goed mogelijk aanbestedingsproces doorlopen. Marktpartijen vertellen het ministerie van IenW en de RDW dat ze het enorm waarderen dat ze inhoudelijk betrokken worden bij de voorbereiding en overwegingen die bij de twee aanbestedingen een rol spelen.