Aanbesteding hoofddienstaanbieder vrachtwagenheffing binnenkort van start

In het najaar van 2023 start de aanbesteding van de hoofddienstaanbieder voor vrachtwagenheffing. Dat heeft de RDW met een zogeheten vooraankondiging op Tendernet bekend gemaakt. De hoofddienstaanbieder (HDA) verzorgt de registratie van kilometers van vrachtverkeer en het betalen van de vrachtwagenheffing op Nederlands grondgebied.  Op de pagina met de aankondiging op Tendernet kunnen geïnteresseerde partijen de eerste informatie vinden en een herinnering instellen. We raden geïnteresseerde partijen aan om zich zo op de hoogte te laten stellen van de vorderingen. De aanbesteding moet leiden tot een concessieopdracht met één partij voor de HDA-dienstverlening.

Hoofddienstaanbieder

De hoofddienstaanbieder is onderdeel van het bredere stelsel Vrachtwagenheffing (VWH) dat zo spoedig mogelijk in Nederland zal worden ingevoerd. De HDA zorgt voor een correcte registratie van de verplaatsing van de vrachtwagens en de inning van de tolgelden. Deze draagt de HDA vervolgens af aan de tolheffer (RDW, namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat). Concreet betekent dit onder meer het leveren, beheren en onderhouden van boordapparatuur, het verzamelen en vastleggen van heffingsdata, het factureren en innen van de bijbehorende tolgelden en het informeren en faciliteren van klanten.

HDA en EETS

In het stelsel van vrachtwagenheffing, dat in 2026 ingevoerd moet worden, is plaats voor twee soorten dienstverleners. Bij de genoemde hoofddienstaanbieder kunnen chauffeurs en bedrijven altijd een contract voor dienstverlening voor vrachtwagenheffing in Nederland afsluiten. De HDA biedt alleen dienstverlening op Nederlands grondgebied aan. De HDA opereert naast een aantal EETS-aanbieders die betaaloplossing voor alle landen van de Europese Unie bieden. De accreditatie van de EETS-aanbieders staat los van de aanbesteding van de hoofddienstaanbieder.

Proces

De gunning van het contract zal in meerdere stappen verlopen. Na een selectiefase zal met een aantal geselecteerde partijen de beoogde wijze van gunning doorgenomen worden. Daarna vindt het gunningsproces en de definitieve selectie plaats.

Vrachtwagenheffing

Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De netto-opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.