Internetconsultatie Terugsluis vrachtwagenheffing van 17 juli tot 4 september 2023

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft samen met de vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, TLN en VERN) een subsidieprogramma (concept-meerjarenprogramma 2026-2030) opgesteld voor verduurzaming en innovatie van het wegtransport. Het pakket ligt vanaf 17 juli 2023 ter consultatie voor. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun mening en ideeën te geven over alle onderdelen van de concept-meerjarenprogramma’s en de toelichting daarop. Dit kan via deze internetconsultatiewebsite en tot 4 september 2023.

Dit subsidieprogramma voor 2026 tot en met 2030 heeft als doel om de wegtransportsector te ondersteunen bij de overstap van diesel naar elektrische- en waterstoftrucks. Dit wordt betaald uit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing. De vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026. Op dit moment wordt onderzocht of al eerder (in 2024) met de subsidies kan worden gestart. Hiervoor is alvast een concept-stimuleringspakket voor 2024-2025 voorbereid.

De reacties zullen door het ministerie van IenW met de vervoerspartijen worden besproken, waarna de Minister van IenW het meerjarenprogramma vaststelt.

Geef uw mening en ideeën via de internetconsultatiewebsite Overheid.nl | Consultatie Terugsluis vrachtwagenheffing (internetconsultatie.nl)