Minister informeert Tweede Kamer over voortgang Vrachtwagenheffing

Minister Harbers heeft de Tweede Kamer een voortgangsbrief over Vrachtwagenheffing toegestuurd. In deze brief gaat hij in op de invoering van vrachtwagenheffing die naar verwachting start in 2026.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat treft samen met de uitvoeringsorganisaties de laatste voorbereidingen voor de start van de realisatie en de aanbestedingen. De RDW stelt hiervoor een plan op. Het Adviescollege ICT-toetsing gaat een toets uitvoeren naar de slaagkans van het programma.

Minister Harbers gaat in op twee rapporten, een second opinion op de raming en een publiek-private comparator. De onderzoekers concluderen dat de heffing naar verwachting binnen de raming kan worden gerealiseerd. De onderzoeken geven ook inzicht in kansen om de kosten te verlagen en het stelsel te optimaliseren.

Parallel aan de invoering van de vrachtwagenheffing wordt, in overleg met de vervoerssector, de terugsluis uitgewerkt. Daarbij wordt duidelijk hoe de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor het innoveren en verduurzamen van het wegvervoer.

Lees hieronder de eerste voortgangsbrief over de uitvoering van vrachtwagenheffing.