Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Vrachtwagenheffing

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing. De wet Vrachtwagenheffing zorgt ervoor dat binnen- en buitenlandse vrachtwagens een heffing per gereden kilometer gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelwegen en een aantal provinciale- en lokale wegen.

Op die manier wordt betaald voor het gebruik van de weg. De netto-opbrengst van de heffing wordt geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie van de vervoerssector. De opbrengsten worden in overleg met evofenedex, TLN en VERN ingezet voor slim en schoon vrachtverkeer.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, ligt de weg open om te starten met de realisatie. De werkzaamheden in de realisatiefase nemen circa vier jaar in beslag. Deze werkzaamheden omvatten onder meer het verrichten van aanbestedingen, het bouwen, integreren en testen van ICT-systemen, het inrichten van de uitvoeringsorganisatie- en ketensamenwerking, het contracteren en accrediteren van dienstaanbieders, het voorlichten van gebruikers en de uitwerking van de terugsluis voor verduurzaming en innovatie. Voorts worden de tarieven gebaseerd op de CO2-uitstoot van het voertuig.