Stand van zaken parlementair proces en voorgenomen marktconsultatie vrachtwagenheffing

De planning wat betreft de invoering van de vrachtwagenheffing is afhankelijk van het parlementaire proces. Op 22 maart 2022 heeft de  Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Op dit moment ligt het wetsvoorstel te behandeling bij de Eerste Kamer. Als zij ook instemt met het wetsvoorstel, kan worden overgegaan tot de realisatie van het heffingssysteem.

Meer informatie over de marktconsultatie en bijbehorende publicaties volgt na de huidige wetsbehandeling en daarop volgende stemming van de Eerste Kamer. Of er dit jaar marktconsultaties gehouden worden, en zo ja wanneer, is nog onbekend.