Europees Parlement stemt in met nieuwe versie Eurovignetrichtlijn

Het Europees Parlement heeft op 17 februari 2022 ingestemd met een nieuwe versie van de Eurovignetrichtlijn. Hierin wordt geregeld hoe EU-lidstaten - als zij dat wensen -  weggebruikers kunnen laten betalen voor het gebruik van hun wegennet. 

Uitgangspunt is dat lidstaten niet verplicht zijn om nieuwe belastingen of tolgelden te heffen, maar  - als zij dat wel doen -  zij dit niet langer op forfaitaire basis kunnen doen. Het beginsel 'de vervuiler betaalt' zal in alle gevallen van toepassing moeten zijn en de gebruiker zal als gevolg daarvan moeten betalen voor het aantal afgelegde kilometers. Een nieuw onderdeel van deze Eurovignet-richtlijn is dat deze niet alleen van toepassing is op zware vrachtwagens, maar ook op personenauto's. lichte bedrijfsvoertuigen en bussen. Voor vrachtwagens geldt dat de laatste Eurovignetten  - zoals die bijvoorbeeld nu in Nederland en Luxembourg nog verplicht zijn -   tegen 2030 moeten verdwijnen. EU-lidstaten kunnen nog steeds een vignet voor korte duur opleggen, bijvoorbeeld voor korte toeristische verblijven.

Een andere belangrijke wijziging in deze richtlijn is dat vanaf 2026 alle tolgelden en kilometerheffingen moeten afhangen van milieu-'prestaties' (voor lichte bedrijfsvoertuigen) en CO2-uitstoot (voor zware vrachtvoertuigen). De richtlijn verplicht daarnaast ook dat lidstaten de tarieven voor emissievrije voertuigen aanzienlijk verlagen.