Internetconsultatie conceptbesluit vrachtwagenheffing

Vanaf maandag 29 november start de internetconsultatie van het conceptbesluit vrachtwagenheffing. De internetconsultatie is bedoeld om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden om te reageren op het conceptbesluit vrachtwagenheffing. De periode waarin gereageerd kan worden, duurt 6 weken.

Vrachtwagenheffing

Op 14 september 2021 is het wetsvoorstel vrachtwagenheffing bij de Tweede Kamer ingediend. In het wetsvoorstel staan een aantal zaken die nader uitgewerkt moeten worden in een algemene maatregel van bestuur (‘besluit’). Het Besluit vrachtwagenheffing is nodig omdat het systeem van vrachtwagenheffing anders moeilijk uitvoerbaar is. De tolheffer en de uitvoeringsorganisaties kunnen de taken uit het wetsvoorstel niet goed uitvoeren zonder de kaders in dit besluit. Dan is bijvoorbeeld niet duidelijk onder welke voorwaarden houders een ontheffing kunnen krijgen of welke persoonsgegevens uitvoeringsorganisaties mogen verwerken. Ook weten houders zonder nadere uitwerking niet welke voertuigdocumenten overlegd moeten worden bij het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met een dienstaanbieder.

In het Besluit zijn regels opgenomen over:

- de voorwaarden voor het ontheffen van voertuigen van de vrachtwagenheffing;

- voertuigdocumenten die aangeleverd moeten worden voor het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst die wordt verlangd op grond van het wetsvoorstel;

- persoonsgegevens die door uitvoeringsorganisaties en de minister verwerkt mogen worden in het kader van de vrachtwagenheffing;

- het toezicht op de naleving van de wetgeving met technische hulpmiddelen.

Consultatie conceptbesluit vrachtwagenheffing

In de afgelopen periode is het conceptbesluit opgesteld en inmiddels voldoende uitgewerkt om het ter consultatie aan te bieden aan belanghebbenden en algemeen publiek.

Alle inhoudelijke informatie rondom het conceptbesluit in consultatie is te vinden via onderstaande link:

www.internetconsultatie.nl/besluit_vrachtwagenheffing

Hier kunt u reageren op het conceptwetsvoorstel tot en met maandag 10 januari (23:59 uur) 2022. Uw inbreng kan bijdragen aan verbetering van het uiteindelijke besluit.

Na de consultatieperiode wordt binnen enkele weken een verslag op hoofdlijnen op de website internetconsultatie.nl geplaatst. De inhoudelijke beantwoording van de reacties volgt enige tijd later en wordt op dezelfde website gepubliceerd. Alle respondenten die op de internetconsultatie hebben gereageerd, ontvangen een bericht zodra de verslagen online worden gepubliceerd.

Resultaten internetconsultatie
Er zijn in de periode 29 november 2021 tot en met 10 januari 2022 geen reacties binnengekomen.