Ondertekening Bestuursovereenkomst Terugsluis Vrachtwagenheffing

Minister Barbara Visser ondertekende samen met vervoerspartijen evofenedex, Transport & Logistiek Nederland (TLN) en VERN de Bestuursovereenkomst Terugsluis Vrachtwagenheffing.

De ondertekening volgde direct na het indienen van het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer.

Vrachtwagens op de Nederlandse snelwegen gaan naar verwachting in de loop van 2026 een heffing per kilometer betalen. Op die manier betalen vrachtwagens uit binnenland en buitenland voor het gebruik van de weg. Met de terugsluis wordt de opbrengst van de heffing geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie van de vervoerssector.