Engelse pagina toegevoegd aan website

Sinds vandaag, 3 maart 2020, heeft het Programma Vrachtwagenheffing een aparte Engelse pagina aan de website toegevoegd waarop algemene informatie en alle beschikbare documenten in het Engels te vinden zijn. De Engelse term voor vrachtwagenheffing is Heavy goods vehicle charge (HGVC).

Vrachtwagenheffing in Nederland valt binnen de Europese regelgeving rondom tolheffing en de EETS-richtlijn (European Electronic Toll Service ofwel Europese Elektronische Tolheffingsdienst) geldt daarom ook voor de toekomstige vrachtwagenheffing. EETS-aanbieders, aanbieders van toldiensten, werken internationaal en op hun verzoek wordt een deel van de informatie over de vrachtwagenheffing ook in het Engels beschikbaar gemaakt.

Bezoek de Engelse pagina door deze link te volgen.

Vragen en verzoeken in het Engels kunnen naar het e-mailadres vrachtwagenheffing@minienw.nl worden gestuurd.