Inkoopproces werkpakketten voor 2020

Tijdens de Road User Charging Conference in Brussel van 4 en 5 maart jl. heeft Programma Vrachtwagenheffing het inkoopproces besproken voor de werkpakketten die in 2020 nader worden toegelicht en waarvoor marktconsultaties zullen worden georganiseerd. Het gaat om de werkpakketten Hoofddienstaanbieder (HDA), Waarneming en Accreditatie toldienstaanbieders. Het programma is voornemens deze aangekondigde marktconsultaties eind 2020 te laten plaatsvinden.

Tijdens de marktinteractie informatiebijeenkomst van 14 oktober 2019 zijn de contouren van het inkoopproces voor de verwachte werkpakketten aangekondigd. Zie hiervoor de presentaties en verslagen van deze informatiebijeenkomst. Om dit inkoopproces voor te bereiden wordt nu, naast de eerder genoemde werkpakketten, ook de markt verkend voor het werkpakket Accreditatie. Voor dit werkpakket worden verschillende marktpartijen door of namens het ministerie bevraagd. Deze marktverkenning is bedoeld om de inkoopbehoefte van het Ministerie op dit gebied vast te stellen. In deze fase voert het ministerie geen gesprekken op verzoek van individuele marktpartijen.

Het ministerie verwacht aan het einde van dit jaar een marktconsultatie te starten voor de werkpakketten Hoofddienstaanbieder, Waarneming en Accreditatie. Meer informatie hierover wordt via deze website en TenderNed aangekondigd.

Engelstalige versie nieuwsbericht

Nieuwberichten over inkoop gerelateerde zaken worden ook in het Engels aangeboden. Zie hieronder de link naar de Engelse vertaling van dit nieuwsbericht.