Minister stuurt voortgangsbrief vrachtwagenheffing naar Kamer

In deze voortgangsbrief van 19 maart jl. aan de Tweede Kamer spreekt de minister over het wegennet waarop de heffing gaat gelden en de inbreng vanuit de regionale wegbeheerders en hoe en waarom er voor dit wegennet is gekozen. Daarnaast wordt gesproken over de vervoers- en verkeerseffecten en de effecten op de verkeersveiligheid van een vrachtwagenheffing op het gekozen wegennet. 

Lees hieronder de voortgangsbrief en de bijbehorende onderzoeksrapporten.