Marktconsultaties verschuiven naar 2021

Marktconsultaties voor de werkpakketten Hoofddienstaanbieder (HDA), Waarneming en Accreditatie van toldienstaanbieders vinden plaats in 2021. Het Programma Vrachtwagenheffing staat open voor gesprekken met geïnteresseerde marktpartijen.

Tijdens de Marktinformatiedag in het najaar van 2019  en de Road User Charging Conference in Brussel van 4 en 5 maart jl. heeft het Programma Vrachtwagenheffing het inkoopproces nader toegelicht voor de werkpakketten waarvoor marktconsultaties zullen worden georganiseerd. Het gaat om de werkpakketten Hoofddienstaanbieder (HDA), Waarneming en Accreditatie van toldienstaanbieders. Deze marktconsultaties waren voorzien in het najaar van 2020, maar gelet op de huidige COVID-19 situatie, worden deze uitgesteld. Het programma Vrachtwagenheffing streeft ernaar om deze marktconsultaties in de loop van 2021 alsnog te laten plaatsvinden. Informatie hierover wordt via deze website en TenderNed bekend gemaakt.

Om in de inhoudelijke behoefte van het Programma Vrachtwagenheffing te voorzien, zullen vooruitlopend op de marktconsultaties wel een aantal (digitale) bilaterale gesprekken worden georganiseerd. Het staat marktpartijen in deze fase tevens vrij om op eigen initiatief contact te zoeken met het programma Vrachtwagenheffing. Waar mogelijk wordt informatie verstrekt of een gesprek gepland.

Na afloop van de gevoerde gesprekken zal een hoofdlijnenverslag worden gepubliceerd op deze website.

Engelse vertaling nieuwsbericht

Nieuwberichten over inkoop gerelateerde zaken worden ook in het Engels aangeboden. Zie hieronder de link naar de Engelse vertaling van dit nieuwsbericht.