Minister informeert Kamer over voortgang vrachtwagenheffing

In deze voortgangsbrief van 29 juni jl. aan de Tweede Kamer stuurt de minister diverse rapporten over onder andere de effecten van de vrachtwagenheffing en de terugsluis. Verder informeert de minister de Tweede Kamer over het onderzoek naar de maatregelen om negatieve effecten op verkeersveiligheid te voorkomen. Daarnaast wordt er kort ingegaan op het vervolgproces. 

Lees hieronder de voortgangsbrief en de bijbehorende onderzoeksrapporten.