Hoofdlijnenverslag internetconsultatie gepubliceerd

Vandaag, 29 oktober 2019, is het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel over vrachtwagenheffing gepubliceerd. De internetconsultatie, die plaatsvond in de zomer van 2019, heeft in totaal 187 reacties opgeleverd van uiteenlopende belangstellenden en belanghebbenden. Hieronder waren particulieren, bedrijven, belangenorganisaties en overheden. Het merendeel van de reacties ging over het wegennet waarop de vrachtwagenheffing gaat gelden.

Het vervolg

Alle reacties worden bestudeerd en waar mogelijk verwerkt in het wetsvoorstel dat begin 2020 aan de ministerraad wordt aangeboden. Vervolgens zal het wetsvoorstel worden voorgelegd voor advies aan de Raad van State om daarna te worden aangeboden aan de Tweede Kamer voor behandeling. Vanaf dat moment publiceert het ministerie het verslag dat weergeeft tot welke wijzigingen in het wetsvoorstel de consultatie-inbreng heeft geleid. Naar verwachting wordt dit laatste verslag medio 2020 gepubliceerd op deze en onderstaande website.

Bekijk alle reacties en het hoofdlijnenverslag via de link: https://www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing.