Internetconsultatie vrachtwagenheffing van start

Vanaf woensdag 26 juni 2019 start de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel voor vrachtwagenheffing. De internetconsultatie is bedoeld om belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden om te reageren op het conceptwetsvoorstel vrachtwagenheffing. De periode waarin gereageerd kan worden, duurt 6 weken.

Vrachtwagenheffing

In het regeerakkoord is afgesproken dat in Nederland, net als in de ons omringende landen, een vrachtwagenheffing wordt ingevoerd. Met een vrachtwagenheffing gaan Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector. De  motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens wordt verlaagd, het Eurovignet voor zware vrachtwagens afgeschaft en er wordt, in overleg met  de vervoerssector geïnvesteerd in verduurzaming en innovatie. De vrachtwagenheffing gaat gelden op het snelwegennet van Nederland en, om uitwijk vanaf de snelwegen te voorkomen, ook op een aantal regionale wegen. Deze wegen zijn gekozen op basis van onderzoek en na overleg met regionale wegbeheerders.

Consultatie conceptwetsvoorstel vrachtwagenheffing

Een belangrijke stap in de voorbereiding van vrachtwagenheffing is het creëren van een wettelijke basis om betalen per gereden kilometer voor vrachtwagens mogelijk te maken. In de afgelopen periode is het conceptwetsvoorstel samengesteld en inmiddels voldoende uitgewerkt om het ter consultatie aan te bieden aan belanghebbenden en algemeen publiek.

Alle inhoudelijke informatie rondom het conceptwetsvoorstel in consultatie is te vinden via onderstaande link:

www.internetconsultatie.nl/wet_vrachtwagenheffing

Hier kunt u reageren op het conceptwetsvoorstel tot en met woensdag 7 augustus (23:59 uur). Uw inbreng kan bijdragen aan verbetering van het uiteindelijke wetsvoorstel dat later aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

Na de consultatieperiode wordt binnen enkele weken een verslag op hoofdlijnen op de website internetconsultatie.nl geplaatst. De inhoudelijke beantwoording van de reacties volgt enige tijd later en wordt op dezelfde website gepubliceerd. Alle respondenten die op de internetconsultatie hebben gereageerd, ontvangen een bericht zodra de verslagen online worden gepubliceerd.

Bekijk hieronder de brief aan de Tweede Kamer over het conceptwetsvoorstel:

kamerbrief conceptwetsvoorstel