Team Vrachtwagenheffing rond regiorondes af

In de periode januari – april heeft het team Vrachtwagenheffing start-, slotbijeenkomsten én expertsessies georganiseerd met regionale wegbeheerders. Tijdens deze workshops is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van regionale wegbeheerders om te kijken op welke wegen, naast de autosnelwegen, de vrachtwagenheffing van toepassing zou moeten zijn. Hierbij is het uitgangspunt dat het gaat om die wegen waar naar verwachting ‘substantiële uitwijk’ plaats zal vinden als gevolg van een vrachtwagenheffing op de autosnelwegen.

Voorafgaand aan de expertsessies is er met modelstudies berekend waar uitwijk aan de orde zou kunnen zijn. Vervolgens zijn de afgelopen maanden diverse bijeenkomsten georganiseerd waarin de modeluitkomsten zijn aangescherpt met kennis van regionale wegbeheerders. Hierbij is gebruik gemaakt van lokale kennis en expertise, op de terreinen als verkeer & vervoer, economie en ruimtelijke ontwikkeling. Deze kennis is benut om te bepalen of een weg al dan niet toegevoegd moet worden aan het heffingsnetwerk en/of monitoringsnetwerk.

Dit proces is in alle provincies doorlopen. De minister zal, met alle aangeleverde informatie, een integrale keuze maken voor het wegennet waarop de heffing gaat gelden. Deze informatie over het wegennet wordt op dit moment verwerkt in het concept-wetsvoorstel en begeleidende documenten. Hierop kan worden gereageerd in de internetconsultatie die binnenkort van start gaat. Houd onze website in de gaten voor nadere informatie hierover.