Drie moties vrachtwagenheffing aangenomen door Tweede Kamer

In de Tweede Kamer zijn in de vergadering van 19 maart drie moties over de vrachtwagenheffing aangenomen:

De aangenomen moties

  • De motie van de Kamerleden Dijkstra (VVD) en Von Martels (CDA) waarin de regering verzocht wordt onderzoek te doen hoe, zowel een verlaging van de autobelasting, zoals de motorrijtuigenbelasting én de middelen voor innovatie en verduurzaming in het komende wetsvoorstel beiden een gelijkwaardige plek kunnen krijgen.
     
  • De motie van de Kamerleden Van der Graaf (CU) en Schonis (D’66), waarin de regering verzocht wordt in aanloop naar het wetsvoorstel ten aanzien van de invoering van de vrachtwagenheffing verschillende varianten voor tariefdifferentiatie uit te werken om schoon en duurzaam vrachtvervoer te stimuleren;
     
  • De motie van de Kamerleden Van der Graaf (CU), Von Martels (CDA) en Schonis (D’66) waarin de regering verzocht wordt om bij de voorbereiding van het wetsvoorstel te onderzoeken op welke wijze de gelden van de terugsluis beheerd kunnen worden, zodat deze gelden beschikbaar blijven voor besteding aan doelen die in overleg met de transportsector worden bepaald.