Algemeen Overleg vrachtwagenheffing 6 maart, VAO op 12 maart

Op woensdag 6 maart hield de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat een algemeen overleg (AO) over de vrachtwagenheffing. De vergadering is terug te kijken via onderstaande link.

Tijdens het AO is besloten tot een VAO Vrachtwagenheffing. Dit vindt plaats op dinsdag 12 maart van 16.45 – 17.15 uur.

Tweede Kamer der Staten Generaal