Team Vrachtwagenheffing trekt de regio in

In de laatste week van januari en eerste week van februari is in iedere provincie een kick-off bijeenkomst gehouden over de regionale effecten van de invoering van de vrachtwagenheffing. Het is de start van een proces waarin samen met regionale wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten en waterschappen) gekeken wordt naar het wegennet waar de vrachtwagenheffing op van toepassing zal zijn.

Het beleidskader vrachtwagenheffing gaat uit van een heffing op de autosnelwegen en op die wegen waar naar verwachting ‘substantiële uitwijk’ plaats zal vinden als gevolg van een heffing op de autosnelwegen. Om te bepalen om welke wegen het gaat hecht de minister aan een zorgvuldig proces samen met de regionale wegbeheerders. Per provincie wordt daarom in beeld gebracht op welke regionale wegen sprake kan zijn van substantiële uitwijk als gevolg van een heffing op autosnelwegen.

Het proces dat per regio bestaat uit een start- en een slotbijeenkomst en twee expertsessies wordt begeleid door Muconsult/ 4cast en Bureau Buiten. Nadat in alle provincies dit proces is doorlopen kan de minister een integrale keuze maken voor het wegennet waarop de heffing gaat gelden.

Regiosessie wegennet, bijeenkomst in Haarlem dinsdag 29 januari 2019
Desiree Schaap, projectleider Beleid en Juridisch Kader van het programma vrachtwagenheffing, licht in Haarlem de inhoud van het beleidskader toe (bijeenkomst Noord Holland en Vervoerregio Amsterdam)