AO vrachtwagenheffing uitgesteld naar 6 maart

Het Algemeen overleg van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat waarin het debat over het Beleidskader en de onderliggende onderzoeken zou worden gehouden is uitgesteld naar 6 maart.

Er zal tevens eerst tijd genomen worden voor een schriftelijke vragenronde over de aan de Kamer toegezonden stukken.

Tweede Kamer
Tweede Kamer