Animatie vrachtwagenheffing

Met deze animatie wordt getoond hoe de plannen zijn om de vrachtwagenheffing in Nederland in te voeren.

Animatie vrachtwagenheffing

In 2023 voert de overheid een vrachtwagenheffing in. Onze buurlanden
hebben dit al.
Met de vrachtwagenheffing gaat het binnenlandse....en buitenlandse
vrachtverkeer meer betalen naar gebruik van de weg dan nu.
Hoe kan dit systeem straks gaan werken?
Net als bijvoorbeeld in België en Duitsland , werkt de vrachtwagenheffing
via een kastje in het voertuig- een zogenaamde on-board unit. Deze wordt
verstrekt door toldienstverleners. De Nederlandse overheid wil zoveel
mogelijk gebruikmaken van kastjes die elders al werken. Zo kun je met één
kastje...door meerdere landen rijden.
Het kastje maakt tijdens de rit verbinding met het satellietsysteem. Op basis
hiervan wordt bepaald hoeveel kilometers zijn gereden op
heffingswegen...en wordt er gefactureerd.
De milieueigenschappen...en het gewicht van de vrachtwagen maken
hierbij verschil: hoe schoner of lichter de wagen, hoe lager de heffing.
De gegevens in de on-board unit worden beveiligd. Zo is de privacy van de
bestuurder beschermd.
De overheid controleert binnenlandse en buitenlandse voertuigen. Wie zich
niet aan de regels houdt, krijgt een boete.
De inkomsten van de vrachtwagenheffing worden teruggesluisd naar de
vervoerssector. Via verlaging van de motorrijtuigenbelasting, en voor een
belangrijk deel via middelen voor verduurzaming en innovatie.
Zo vormt de vrachtwagenheffing de basis voor een goede toekomst van de
Nederlandse transportsector!