Julibrief aan kamer over voortgang vrachtwagenheffing

De Minister van Infatrsuctuur en Waterstaat heeft op 6 juli een kamerbrief gestuurd over de voortgang vrachtwagenheffing. Deze brief 2018 is een vervolg op die van 4 juni en gaat in op de afweegcriteria voor de uitwerking van de vrachtwagenheffing, Europese kaders voor de vrachtwagenheffing en over de stand van zaken m.b.t. de op te stellen beleidsuitgangspunten en de terugsluis.

De brief heeft twee bijlagen:

  1. Architectuurblauwdruk Vrachtwagenheffing Nederland
  2. Bepaling maximum tarief vrachtwagenheffing
Tweede Kamer der Staten Generaal