Kamerbrief voortgang programma vrachtwagenheffing #2

Deze kamerbrief van 6 juli 2018 is een vervolg op die van 4 juni en gaat in op de afweegcriteria voor de uitwerking van de vrachtwagenheffing, Europese kaders voor de vrachtwagenheffing en over de stand van zaken m.b.t. de op te stellen beleidsuitgangspunten en de terugsluis.

De brief heeft twee bijlagen:

  1. Architectuurblauwdruk Vrachtwagenheffing Nederland
  2. Bepaling maximum tarief vrachtwagenheffing