Effectieve governance van innovatie en verduurzaming in de NLse vervoerssector

Naar een effectieve governance van innovatie en verduurzaming in de Nederlandse vervoerssector: leren van casussen in andere sectoren.
RVO-rapport dd. mei 2019.