Architectuur-review & Functiepuntanalyse

De rapportage beoordeelt het Globaal Ontwerp 'Vrachtwagenheffing Nederland'. Het Globaal Ontwerp is de technische toelichting op het beleidskader voor de vrachtwagenheffing en vormt de basis voor de invoering.