Onderzoek distributiepunten OBU

Bijlage 10 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Onderzoek naar het eventuele aantal benodigde uitgiftepunten voor On Board Units (OBU) waarmee vrachtverkeer de vrachtwagenheffing afrekent.