Onderzoek ANS handhavingslocaties

Bijlage 9 bij het beleidskader vrachtwagenheffing.

Onderzoek naar de optimalisatie van inzet met vaste en mobiele apparatuur voor handhaving van de vrachtwagenheffing.