Second opinion MKBA vrachtwagenheffing

Bijlage 8 bij het Beleidskader vrachtwagenheffing

Het Centraal Planbureau geeft in deze notitie een second opinion op de door Ecorys uitgevoerde MKBA vrachtwagenheffing (bijlage 7)