MKBA vrachtwagenheffing

Bijlage 7 bij het Beleidskader vrachtwagenheffing

In aanvulling op de effectstudies is inzicht gewenst in de welvaartseffecten van een vrachtwagenheffing. Dit rapport betreft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van drie varianten voor een vrachtwagenheffing.